Rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio narių pasitarimas

Birželio 20 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje vyko rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio narių pasitarimas. Pasitarimas buvo skirtas atnaujintų bendrojo ugdymo programų turinio aptarimui, metodinių priemonių (dirbant su įvairių sutrikimų turinčiais mokiniais) pristatymui ir metodinio būrelio veiklos 2022-2023 m.m. aptarimui. Daiva Karvelienė – […]

Edukacinė išvyka į Šalčininkų kraštą

Baigiantis mokslo metams mokytojams mokytis, tobulėti norisi jau netradiciškai – keičiant įprastas mokymosi erdves, ieškant įdomių, dar nelankytų vietų. Tad rajono lituanistai, bibliotekininkai ir istorikai tai nutarė padaryti keliaudami po dar neatrastą Šalčininkų kraštą. Birželio 20 d. aplankė Turgelius, Tabariškes, pabuvojo senojoje Paulavos respublikoje, mėgavosi […]

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 6-8 klasių mokinių geografijos konkursas „Pasivaikščiojimas po Ukmergę 690“

Smetonos gimnazijos geografijos mokytojos Dalios Vaičiūnienės vadovaujami gimnazistai pakvietė rajono 6-8 klasių progimnazijų ir pagrindinių mokyklų komandas „užsidėti geografinius akinius“ ir sudalyvauti geografinio tako konkurse „Pasivaikščiojimas po Ukmergę 690“, kuris vyko birželio 15 d. Konkurso tikslas – puoselėti meilę gimtajam kraštui, skatinant mokinių domėjimąsi savo […]

Socialiniai pedagogai gerosios patirties sėmėsi Anykščiuose

Pedagogai noriai dalyvauja Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos organizuojamose edukacinėse išvykose po respubliką, kur lankosi kitų rajonų švietimo įstaigose ir praplečia savo dalykines ir didaktines kompetencijas. Kartu gilinamos bendrosios ir bendrakultūrinės kompetencijos. Birželio 13 d. rajono socialinės pedagogės lankėsi Anykščių  Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo  ugdymo […]

Edukacinė išvyka – seminaras „Gerosios patirties sklaida efektyviai įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programą Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigose“

Rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogės birželio 7 d. dalyvavo edukacinėje išvykoje – seminare „Gerosios patirties sklaida efektyviai įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programą Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Dalyvės išvykos metu apsilankė Panevėžio K. Ramanausko ir „Jūratės“ vaikų lopšeliuose darželiuose. Panevėžio lopšelyje-darželyje „Jūratė“ kolegos pasidalino darbo patirtimi kaip sėkmingai […]

Gerosios patirties sklaidos seminaras Želvoje

Birželio 2-ąją Ukmergės r. Želvos gimnazijoje vyko gerosios patirties sklaidos seminaras, kurį vedė šios mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Rasa Povylienė bei muziejaus vadovė Zita Kriaučiūnienė. Seminare dalyvavo rajono lietuvių kalbos mokytojos. Dalyvės stebėjo atvirą lietuvių kalbos pamoką 6 klasėje (ją vedė šios klasės mokytoja […]