Konferencija „Transformuojantis mokytojų profesinis tobulėjimas mokymosi pažangai“

Spalio 26-27 dienomis Birštone vykusioje Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos organizuotoje konferencijoje „Transformuojantis mokytojų profesinis tobulėjimas mokymosi pažangai“ dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Jolanta Gelūnaitė. Konferencijoje buvo aptartos aktualios temos: Ką kalba tarptautiniai ir šalies tyrimai apie mokinių pasiekimus (ir mokymąsi) Kaip keičiantis ugdymo turiniui […]

Netradicinė pamoka-edukacinė išvyka į Šilalės r.

Spalio 20 d. buvo suorganizuota netradicinė pamoka-edukacinė išvyka į Šilalę  – Lietuvos patriotų miestą. Šį pavadinimą miestas gavo po pergalės LRT laidoje „Lietuvos patriotai“. Į kelionę vyko renginio  „Lietuvos laisvės kovų keliais“ nugalėtojų komandų atstovai iš Jono Basanavičiaus gimnazijos, „Šilo“ progimnazijos, Dukstynos pagrindinės bei Technologijų […]

Mokymai „Saugios mokyklos bendruomenės kūrimas: įtraukus mokymas kaip smurto prevencija“

Spalio 19 dieną Ukmergės r. mokyklų švietimo pagalbos specialistai ir mokytojai dalyvavo mokymuose „Saugios mokyklos bendruomenės kūrimas: įtraukus mokymas kaip smurto prevencija“. Tokie mokymai organizuojami atnaujinus koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritmą – nuo šiol jis negaliai jautrus. Mokymų metu dalyviai: giliau prisilietė […]

Renginys „Lietuvos laisvės kovų keliais“, skirtas Tremtinių ir politinių kalinių metams paminėti

Spalio 18 d. keturių Ukmergės rajono bendrojo ugdymo mokyklų (Jono Basanavičiaus gimnazijos, Dukstynos pagrindinės mokyklos, „Šilo“ progimnazijos, Technologijų ir verslo mokyklos) 8-9 klasių mokinių komandos dalyvavo renginyje/netradicinėje pamokoje „Lietuvos laisvės kovų keliais“. Renginio tikslas–ugdyti mokinių pilietiškumą, skatinti jų domėjimąsi Lietuvos okupacijų ir laisvės kovų istorija, […]

Rajono ugdymo įstaigose lankėsi kolegos iš Marijampolės

Spalio 17 dieną Ukmergės rajono savivaldybėje lankėsi Marijampolės savivaldybės administracijos atstovai, švietimo įstaigų vadovai, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus bei Meilės Lukšienės švietimo centro specialistai. Susirinkusiuosius pasveikino savivaldybės meras Darius Varnas ir vicemeras Eugenijus Kuodelis. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas skaitė pranešimą […]

Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų, logopedų kūrybinis projektas „Skaitymas įkvepia veikti ir pažinti“

Knygų skaitymas yra puikus vaikų ugdymo būdas, kuris skatina geriau pažinti pasaulį, išmokti naujų dalykų, plėsti ir tobulinti kalbinius įgūdžius, kūrybiškumą, vaizduotę. Skaitykime kartu su vaikais ir skatinkime juos pasakoti, kurti, mokytis skaityti, žaisti, kalbėtis, draugauti. Kai suaugusieji domėsis knygomis, mėgausis skaitymu bei veikla, kylančia […]

Rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinės tarybos narių pasitarimas

Spalio 10 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje vyko rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinės tarybos narių pasitarimas. Pasitarimo dalyvės aktyviai diskutavo apie atnaujintos pradinio ugdymo programos aktualijas, dalijosi rūpesčiais dėl vadovėlių trūkumo. Dalyvės pabrėžė, kad programos atnaujintos, o ne parengtos visai naujos, todėl jose […]

Nuotolinė viešoji konsultacija „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsena: pedagogų įgytų kompetencijų ir jų poveikio ugdymo kokybei jungtys“

Spalio 11 dieną Nacionalinės švietimo agentūros Pedagoginių darbuotojų departamento Kvalifikacijos tobulinimo skyrius organizavo nuotolinę viešąją konsultaciją „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsena: pedagogų įgytų kompetencijų ir jų poveikio ugdymo kokybei jungtys“, kurioje dalyvavo  ŠPT metodininkė Jolanta Gelūnaitė.  Konsultacijos tikslas – plėtoti savivaldybių švietimo padalinių, akredituotų pedagogų kvalifikacijos […]

Rajono mokyklų matematikos mokytojai į pirmą metų metodinį pasitarimą susirinko Technologijų ir verslo mokykloje

Spalio 10 dieną rajono matematikos mokytojai dalyvavo  metodinio būrelio pasitarime, kuris vyko  Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje. Mokytojus pasveikino ir su profesinių studijų galimybėmis šioje mokykloje  supažindino direktoriaus pavaduotojas Rimantas Jankūnas. Pasitarime taip pat  dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. […]

KVIETIMAS Į RENGINĮ „LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ KELIAIS“

2023 m. spalio 18 d. organizuojamas renginys „Lietuvos laisvės kovų keliais“, skirtas Tremtinių ir politinių kalinių metams paminėti. Renginio nuostatai pridedami. Renginyje kviečiamos dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų 8-9 klasių mokinių komandos. Renginys vykdomas dviem etapais: I etapas – praktinė dalis „Lietuvos laisvės kovų keliais“ Didžiosios […]