Vadybinių kompetencijų stiprinimo programa

Vadybinių kompetencijų stiprinimo programa siekiama padėti būsimiems vadovams pasirengti kompetencijų vertinimui, motyvuoti pedagogus rinktis ugdymo įstaigos vadovo kelią. Programos trukmė – 2 metai, 200 akademinių valandų. Programos įgyvendinimo pradžia – 2018 m. spalio mėn., pabaiga – 2020 m. spalio mėn. Programa susideda iš 4 modulių: […]

Socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas Ukmergės rajono mokyklose

Socialinis ir emocinis ugdymas (SEU) yra procesas, reikalaujantis įgūdžių, reikalingų pažinti ir valdyti emocijas, skatinti rūpestingumą ir atsižvelgimą į kitus, kurti teigiamus santykius, priimti atsakingus sprendimus ir efektyviai įveikti sudėtingas situacijas. Socialinės ir emocinės kompetencijos, taip pat kaip ir pažinimo kompetencijos, yra reikalingos kiekvienam jaunam […]