ADVENTUR 2023 Geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį”

Sausio 28d. Ukmergės rajono 44 mokiniai iš Senamiesčio, Šilo progimnazijų, Dukstynos, Siesikų pagrindinių mokyklų ir A. Smetonos, Želvos, J. Basanavičiaus gimnazijų dalyvavo  geografijos žinių konkurse „Pažink Lietuvą ir pasaulį”, kuris vyko Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO. Šis renginys įtrauktas į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo […]

Seminaras „Neuromokslai apie socialines ir emocines kompetencijas: kas čia „Režisierius?“

Sausio 23 d. Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos mokytojai dalyvavo seminare „Neuromokslai apie socialines ir emocines kompetencijas: kas čia „Režisierius?“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Neuromokslai – socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui“. Seminarą vedė dr. Kęstutis Skauminas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos docentas, […]

Rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Sausio 19 dieną  Ukmergės  technologijų ir verslo mokykloje vyko Ukmergės rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pasitarimas buvo skirtas atnaujinto matematikos ugdymo turinio aptarimui, metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo planavimui.  Metodinio būrelio pirmininkė Sigutė Dačkienė pasidalino informacija apie Kauno  švietimo inovacijų centre vykusią Lietuvos matematikos mokytojų […]

Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinis projektas „Langas į Ukmergę“

2021 metų spalio mėnesį  Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ mokytojos  Sonatos Liogienės iniciatyva  pradėtas įgyvendinti projektas „Langas į Ukmergę“, kurio rezultatai sausio 10 dieną buvo pristatyti Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos salėje. 📽 Projekto tikslas – parengti metodinę priemonę, skirtą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo ir socialinės […]

Rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinis užsiėmimas

Sausio 11-ąją Antano Smetonos gimnazijoje vyko Ukmergės rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinis renginys, kurio metu buvo dalijamasi gerąja pedagoginės veiklos patirtimi ir įspūdžiais iš gruodžio mėnesį Vilniuje vykusios šalies lituanistų konferencijos ,,Atnaujintas lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) turinys ir kompetencijų  ugdymas 9-12 klasėse: idėjos, galimybės, […]

Gerosios patirties seminaras „Mokinių kūrybiškumo ugdymas Vilniaus dailės mokyklose”

Sausio 5 d. Ukmergės meno mokyklos mokytojai kartu su Ukmergės bendrojo ugdymo mokyklų dailės mokytojais dalyvavo edukacinėje išvykoje-gerosios patirties sklaidos seminare „Mokinių kūrybiškumo ugdymas Vilniaus dailės mokyklose”.  Aplankėme  ir pasidalinome pedagogine, dalykine patirtimi su Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos, Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos […]

Mokymai rajono pradinių klasių mokytojoms, siekiant kokybiško pradinukų finansinio raštingumo ugdymo užtikrinimo

Gruodžio 29-30 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje vyko finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo mokymai rajono pradinių klasių mokytojams. Kvalifikacijos tobulinimo programos tikslas – plėtoti pradinių klasių mokytojų finansinio raštingumo ir verslumo dalykines ir didaktines kompetencijas, kurios leistų programą pabaigusiems mokytojams dirbti su finansinio raštingumo stiprinimo […]