Lituanistų išvyka į dar neatrastą Šalčios žemę

Jau seniai tapo tradicija, jog Ukmergės rajono lituanistės, mokslo metams baigiantis, pasikvietusios draugėn mokyklų bibliotekininkus bei istorikus, leidžiasi į edukacinę kelionę vis kitu, dar nauju, neatrastu, maršrutu. Šį kartą tai buvo Šalčios žemė – ne toks artimas Šalčininkų ir gretimų vietovių kraštas su savo įdomybėmis. […]

Apskrito stalo diskusija „Atnaujintų dorinio ugdymo programų įgyvendinimo patirtys“

Birželio 19 dieną Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos netradicinėje erdvėje – „Žaliojoje klasėje“ vyko rajono dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) mokytojų apskrito stalo diskusija „Atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimo patirtys“. Mokytojai diskutavo, kaip sekėsi šiais metais įgyvendinti naują dorinio ugdymo programos turinį 1, 3, 5, 7, […]

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokytojų metodinė diena Ukmergėje

Birželio 18 dieną grupė Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokytojų dalyvavo metodinėje dienoje „Ugdymo proceso organizavimo sėkmės paslaptys“. Metodinės dienos programa buvo parengta bendradarbiaujant su Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba. Lankėmės Ukmergės Jono Basanavičiaus ir Ukmergės Antano Smetonos gimnazijose. Abiejuose gimnazijose draugiškai ir nuoširdžiai buvome sutikti mokyklų direktorių, […]

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursas

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba skelbia 2024 m. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą. Konkursui paraiškas gali teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme. Vienas Pareiškėjas konkursui gali teikti dvi […]

Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinės tarybos narių pasitarimas

Birželio 13 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje vyko rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinės tarybos narių pasitarimas. Pasitarimo metu aptartos 2023 – 2024 m. m. vykdytos metodinio būrelio veiklos, diskutuota dėl ugdymo kokybės gerinimo ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, įgyvendinant atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą. […]

Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra 2024“ rezultatai

Šiais metais Lietuvoje vyko jau dvidešimt devintasis tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2024“, kuriame dalyvavo virš 30 tūkst. 1–12 kl. moksleivių iš visos Lietuvos. Ukmergės rajoną atstovavo 273 mokiniai iš 9 bendrojo ugdymo mokyklų. Vertinimo komisijai suskaičiavus rezultatus paaiškėjo, kad į geriausiųjų Lietuvos mokinių penkiasdešimtuką pateko […]

Apskritojo stalo diskusija „Kaip mums sekasi dirbti pagal atnaujintas pradinio ugdymo programas?“

Birželio 6 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje vyko metodinis renginys – apskritojo stalo diskusija „Kaip mums sekasi dirbti pagal atnaujintas pradinio ugdymo programas?“. Rajono pradinių klasių mokytojos aptarė darbo su atnaujintomis pradinio ugdymo programomis specifiką ir iššūkius, pateikė rekomendacijų savo kolegėms, kurios dar tik nuo […]