Rajono biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Vasario  23 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos salėje vyko rajono biologijos  mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pasitarimo metu aptarti rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokinių 2023 m. biologijos olimpiados rezultatai, bei  paskirti prizinių vietų laimėtojai. Ukmergės rajono Taujėnų gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė  Roma Šarkienė  pasidalino […]

Mokyklų bibliotekininkių pasitarimas Ukmergės kraštotyros muziejuje

Vasario 17 d. pasikalbėti  apie naujai patvirtintas bendrąsias programas, vadovėlius, vadovėlių ir mokymo priemonių įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą, Ukmergės rajono bibliotekininkės rinkosi kraštotyros muziejuje. Metodinis pasitarimas prasidėjo apžiūrėjus įspūdingo dydžio Michael Shubitz fotografijas parodoje „Sugrąžinti į Kauną“ ir   anykštietės Valentinos Stanevičienės papuošalų parodą. […]

Seminaras „Ugdymo turinio įgyvendinimo rekomendacijos pagal atnaujintą matematikos bendrąją programą“

Vasario 14 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko seminaras matematikos mokytojams  „Ugdymo turinio įgyvendinimo rekomendacijos pagal atnaujintą matematikos bendrąją programą“, kurį vedė Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja ekspertė Alvyda Ambraškienė. Seminaro tikslas – tobulinti mokytojų kompetencijas, reikalingas šiuolaikinės pamokos planavimui bei mokinių pažangos  ir […]

Rajono fizikos mokytojų metodinis užsiėmimas

Vasario 13 d. Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijoje atnaujinamo ugdymo turinio kaitos aktualijas ir įgyvendinimo galimybes aptarė rajono fizikos mokytojai. Antano Smetonos gimnazijos mokytoja Rasa Mogenienė pateikė pagrindinius 11 klasės fizikos dalyko atnaujintos programos pokyčius: temas, vertinimą, 30 procentų pasirenkamojo turinio galimybes ir kt. Jono Basanavičiaus […]

Gerosios patirties seminaras ,,Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą?“

Vasario 2 ir 9 dienomis Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje vyko gerosios patirties seminaras ,,Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą?“, skirtas rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojams. Rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogės, kurios dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo Europos socialinio fondo remiamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio […]

Edukacinė išvyka – seminaras „Gerosios patirties sklaida įgyvendinant atnaujintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą Kėdainių lopšeliuose-darželiuose „Vaikystė“ ir „Žilvitis“

Rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogai vasario 14 d. aplankė kolegas Kėdainiuose. Kėdainių lopšeliuose-darželiuose „Vaikystė“ ir „Žilvitis“ užsimezgė nauja kolegų pažintis, mokytojos dalinosi darbo  patirtimi, aptarė atnaujintų priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, apžiūrėjo ugdymosi aplinkas. Džiugu, kad Ukmergės ir Kėdainių rajono ugdymo įstaigų draugystė ir bendradarbiavimas stiprėja. Susitarta dėl […]

Seminaras „Neuromokslais pagrįstas asmenybės/organizacijos sveikatingumas“

Vasario 13 d. Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos mokytojai dalyvavo ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Neuromokslai – socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui“ antrojo modulio seminare „Neuromokslais pagrįstas asmenybės/organizacijos sveikatingumas“. Lektoriai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos docentas, neurochirurgas Kęstutis Skauminas ir psichologė Aleksandra Skauminė pristatė ir apibūdino […]

Rajono chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Sausio 31 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos salėje įvyko rajono chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pasitarimo metu aptarti rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokinių 2023 m. chemijos olimpiados rezultatai, bei  paskirti prizinių vietų laimėtojai. Antano Smetonos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, chemijos mokytoja metodininkė Giedrė […]