Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje – Nuotolinis ugdymas rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

2020 m. birželio 29 d. rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinės tarybos nariai dalyvavo  apskritojo stalo diskusijoje ,,Nuotolinis ugdymas rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Diskusijos metu buvo aptarti sunkumai, organizuojant nuotolinį darbą rajono  ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, pasidalinta informacija apie naudotas IT technologijas ir […]

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursas

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba  skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą (toliau – Konkursas). Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Ukmergės  rajone. Paraiškas Konkursui teikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai Ukmergės švietimo pagalbos tarnybai (adresu Klaipėdos […]

Rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai dalyvavo seminare ,,Pojūčių kambario panaudojimas efektyviam destruktyvaus elgesio reguliavimui

2020 m. birželio 16  ir  17  dienomis  įvyko (8 ak. val)   seminaras ,,Pojūčių kambario panaudojimas efektyviam destruktyvaus elgesio reguliavimui“. Seminaras organizuotas vykdant Ukmergės rajono savivaldybės administracijos projektą „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui“, finansuotą Europos sąjungos fondo lėšomis. Seminaro lektorė: Sandra Kybransaitė, psichologė, […]