Susitikimas su psichologu Evaldu Karmaza

Vasario 26 d. psichologas, lektorius Evaldas Karmaza lankėsi Deltuvos pagrindinėje mokykloje ir su 5-9 klasių mokiniais diskutavo tema ,,Savikontrolės stebuklas: kaip valdyti savo jausmus ir veiksmus“. Mokiniai aiškinosi, kas yra savikontrolė, kodėl ji svarbi kasdieniniame gyvenime, sužinojo būdus, kaip lavinti ir stiprinti savikontrolę. Susitikime su […]

Regioninis meninio skaitymo konkursas

Vasario 24 dieną Molėtuose vyko regioninis meninio skaitymo konkursas. Jame varžėsi mokiniai net iš devynių savivaldybių. Ukmergei atstovavo Jono Basanavičiaus gimnazijos trečios klasės mokinė Kamilė Misevičiūtė (mokytoja Laimutė Bytautienė) ir „Šilo“ progimnazijos penktokė Airinė Zigmantaitytė (mokytoja Milda Pusvaškienė). Gimnazistė gavo padėką už puikiai suprastą kūrinį, […]

Mokyklų bibliotekininkių metodinis pasitarimas

Vasario 21 d. Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje įvyko rajono mokyklų bibliotekininkių pasitarimas. Susirinkusias rajono bibliotekininkes pasveikino mokyklos direktorė Miglė Kavaliauskė. Pasitarime pranešimą „Tai, kad esu kitoks, nereiškia kad tavo balsas nesvarbus“ skaitė Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos vaikų literatūros ir edukacijų skyriaus vedėja Jolanta Žvirblytė. […]

Rajono pedagogai dalyvavo respublikinėje mokytojų konferencijoje „EFEKT“ 2024

Vasario 22-23 dienomis rajono pedagogai dalyvavo respublikinėje mokytojų konferencijoje „EFEKT“, kurią organizavo  „Lietuvos Junior Achievement“ komanda.  „EFEKT“ – tai naujausių švietimo srities žinių ir ekonomikos, antreprenerystės, ugdymo karjerai ir finansinio raštingumo tendencijų forumas. Renginyje girdėti  pranešimai įkvepia ir skatina kurti motyvuojančią, kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką. […]

Lietuvių kalbos ir literatūros respublikinė olimpiada

Vasario 20-21 d. Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje vyko respublikinė Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 klasių/ I-IV gimnazijos klasių mokiniams. Olimpiadoje dalyvavo 122 mokiniai iš Lietuvos ir 20 mokinių iš užsienio lietuviškų mokyklų. Ukmergei atstovavo Antano Smetonos gimnazijos abiturientė Inga Veržbickaitė […]

Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai paminėjo Tarptautinę gimtosios kalbos dieną

Nuo 1999 m. vasario 21- oji minima kaip Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Šią dieną į Ukmergės Pašilės progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių  „Šilelis“  iš visų miesto darželių, ,,Šilo“ progimnazijos , Užupio ir Deltuvos pagrindinių  mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių atvyko mažieji skaitovai į organizuotą renginį […]

Seminaras ,,Veiksmingi emocijų reguliavimo būdai dirbant su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių“

Vasario 19 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko seminaras ,,Veiksmingi emocijų reguliavimo būdai dirbant su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių“, kuriame dalyvavo 35 šios mokyklos mokytojai. Seminarą vedė Lietuvos socialinio ir emocinio ugdymo instituto lektorės Ona Misiukevičienė ir Raimonda Kurauskienė. Seminaro metu buvo kalbama […]

Gerosios patirties sklaidos renginys – atvira veikla „Skaitmeninių technologijų panaudojimas priešmokyklinėje grupėje“

Vasario 14 d. Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Lauryna Kaminskaitė  pakvietė rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojas  į atvirą veiklą, kurios tema „Skaitmeninių technologijų panaudojimas priešmokyklinėse grupėse“. Tuo metu darželio priešmokyklinėse grupėse buvo vykdomas projektas „Aš gyvenu Lietuvoje“ . Projekto I etapas – „Mano namai, mano […]

Rajono specialieji pedagogai ir logopedai dalyvavo metodiniame renginyje

Vasario 12 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje rajono specialieji pedagogai ir logopedai klausėsi pranešimo „Specialioji pagalba vaikams, naudojantiems kochlearinius implantus“ ir bendravo su pranešėja – surdopedagoge Neringa Ivoškiene, klausos protezavimo specialiste. Ji atsakė į logopedams ir specialiesiems pedagogams iškilusius klausimus, kurie ypač aktualūs ruošiantis visuotiniam […]

Apskritojo stalo diskusija ,,Ikimokyklinio ugdymo proceso organizavimas pagal atnaujintas ikimokyklinio ugdymo gaires“

2024 m. vasario 1 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko apskritojo stalo diskusija ,,Ikimokyklinio ugdymo proceso organizavimas pagal atnaujintas ikimokyklinio ugdymo gaires“ Renginyje dalyvavo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinės grupės nariai.  Pagrindinis nagrinėtas klausimas – […]