Lietuvos gimnazijų mokinių mokslinių tiriamųjų darbų konferencija

Vilniaus „Saulės“ privati gimnazija bendradarbiaudama su ISM Ekonomikos ir vadybos universitetu, Lietuvos nevalstybinių bendrojo lavinimo įstaigų asociacija ir Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba  2023 m. lapkričio 20 d. organizavo Lietuvos gimnazijų mokinių mokslinių tiriamųjų darbų konferenciją, kurios tikslas – skatinti aktyvų mokinių domėjimąsi įvairiomis ugdymo(si) sritimis ir […]

Dalyvavo susitikime/ konferencijoje apie ikimokyklinio ugdymo turinio atnaujinimą

Lapkričio 21 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje vyko susitikimas/ konferencija apie ikimokyklinio ugdymo turinio atnaujinimą. Susitikime dalyvavo Ukmergės rajono atstovės: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Bakučionienė, vaikų lopšelio darželio „Nykštukas“ direktorė Rita Motiejūnienė ir Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Rita Steponavičienė. Susitikimą organizavo […]

Nuotolinė konsultacija „Vadovų, pavaduotojų lyderystė: pedagoginių darbuotojų pritraukimas darbui mokykloje ir pagalba jiems įsitvirtinant“

Lapkričio 21 dieną Nacionalinės švietimo agentūros Pedagoginių darbuotojų departamento Vadybos ir lyderystės skyrius organizavo nuotolinę konsultaciją „Vadovų, pavaduotojų lyderystė: pedagoginių darbuotojų pritraukimas darbui mokykloje ir pagalba jiems įsitvirtinant“. Joje dalyvavo ir Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Jolanta Gelūnaitė ir konsultantas Valentinas Gendvilis. Konsultaciją vedė Solveiga Grudienė, […]

Gerąja patirtimi dalijosi su Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos pedagogais

Lapkričio 17 dieną Ukmergėje lankėsi Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos pedagogai. Svečiai apsilankė „Šilo“ progimnazijoje ir Antano Smetonos gimnazijoje. Ukmergės „Šilo“ progimnazijos direktorius Darius Kaplūnas šiltai pasitiko svečius, parodydamas įstaigos viešąsias ugdymosi erdves ir klases, kurios yra atviros, komfortiškos, estetiškos ir funkcionalios, aprūpintos reikalingais […]

Kartu kalboje ir valstybėje

Lapkričio 17 dieną Ukmergės Antano Smetonos, Jono Basanavičiaus ir Želvos gimnazijų mokiniai, jaunųjų filologų, meninio skaitymo ir kitų lituanistinių konkursų laimėtojai bei dalyviai ir jų mokytojai dalyvavo valstybinės kalbos statuso atkūrimo 35-mečio minėjime „Kartu kalboje ir valstybėje“, kuris vyko Seimo rūmų Kovo 11-osios Akto salėje. […]

Respublikinė metodinė – praktinė konferencija „UTA keliu. Keičiame požiūrį į mokymą(si)”

Lapkričio 9 d. Ukmergės r. mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui dalyvavo respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „UTA keliu. Keičiame požiūrį į mokymą(si)“, kuri vyko Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje. Ar mums pavyks sėkmingai eiti UTA (ugdymo turinio atnaujinimo) keliu? Į šį ir kitus klausimus I-oje konferencijos dalyje bandė atsakyti […]

Svarstyti aktualūs lietuvių kalbos mokymo klausimai

Pirmadienį, lapkričio 13-ąją, vyko nuotolinis Ukmergės rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. Jo metu svarstyti aktualūs lietuvių kalbos mokymo klausimai. Ypač daug dėmesio buvo skiriama 11 (3 gimnazijos) klasės mokinių mokymui. Kaip žinia, šios klasės mokinių šiais mokslo metais laukia naujas išbandymas – lietuvių kalbos […]

Seminaras „Logopedo praktika: garsų tarimo mokymas, darbas su zondais, pradiniai ir tolesni kalbos mokymo etapai“

2023 m. lapkričio 7 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje vyko (6 ak. val) seminaras „Logopedo praktika: garsų tarimo mokymas, darbas su zondais, pradiniai ir tolesni kalbos mokymo etapai“ pagal ilgalaikę (40 ak. val.) kvalifikacijos tobulinimo programą „Tinkamų metodų parinkimas ir praktinis jų taikymas, teikiant logopedinę […]

Matematikos mokytojai išsirinko naują metodinio būrelio pirmininkę

Spalio 31 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje įvyko rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio metodinės tarybos pasitarimas. Pasitarime metodinės tarybos nariai išsirinko naują  metodinio būrelio pirmininkę. Ja tapo Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mokytoja Neringa Razumienė. Po to mokytojai diskutavo apie numatomą būrelio veiklą 2023–2024 m. m.

Švietimo įstaigų vadovai mokėsi Birštone

Ukmergės rajono švietimo įstaigų vadovai ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai spalio 26-27 dienomis dalyvavo  mokymuose pagal  ilgalaikės akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos „Vadybinių kompetencijų stiprinimas“ modulį „Efektyviausi šiuolaikinio vadovavimo principai ir darni komanda, emocinio intelekto stiprinimas bei perdegimo sindromo prevencija“. Mokymai vyko Birštone, juos […]