Seminaras „Darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais ypatumai“

Gruodžio 19 d. Ukmergės meno mokyklos pedagogai dalyvavo teoriniame-praktiniame seminare „Darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais  vaikais ypatumai“. Seminaro metu lektorė Daiva Karvelienė pasidalino savo praktine pedagoginio darbo patirtimi ir su mokytojais aptarė įvairios negalės sutrikimų mokymosi sunkumų priežastis bei analizavo: kokios yra vaikų, turinčių […]

Matematikai dalyvavo konferencijoje Vilniaus universitete

Gruodžio 15 dieną grupelė rajono matematikos mokytojų dalyvavo  Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto organizuotoje konferencijoje „Dirbtinis intelektas matematikos mokyme“. Pirmoje konferencijos dalyje mokytojai išklausė šiuos pranešimus: Europos parlameno narės dr. Aušros Maldeikienės pranešimą „ES reguliavimas dirbtinio intelekto srityje“; Prof. dr. Povilo Treigio – „Dirbtinis intelektas: skaičiavimų raida […]

Konferencija „Mokomės kartu: nuo Antikos iki dirbtinio intelekto“

Gruodžio 14 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje Kaune vyko konferencija „Mokomės kartu: nuo Antikos iki dirbtinio intelekto“, kurioje dalyvavo ir Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Jolanta Gelūnaitė. Konferencijos tikslas – sukurti sąlygas aukštą motyvaciją turinčių mokinių gabumams ir kūrybiškumui atsiskleisti STEAM, filosofijos, etikos, lietuvių […]

Rajono I -osios užsienio kalbos (anglų) mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Gruodžio 14 d. nuotoliniu būdu „Teams“ platformoje vyko rajono I -osios užsienio kalbos (anglų) mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pasitarimo metu aptarti 2024 m. rajone vyksiančių anglų kalbos olimpiados (III gimnazijos kl.) ir anglų kalbos konkurso (9–10 / I–II gimnazijos kl.) organizaciniai klausimai, planuojamos metodinio būrelio […]

Gyvenimo įgūdžių programos mokymai

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje gruodžio 6 ir 8 dienomis kvalifikaciją tobulino dvylika Ukmergės rajono Gyvenimo įgūdžių (GĮ) dalyko mokytojų. Kontaktinėse paskaitose mokytojai buvo skatinami domėtis pamokų dizaino ir  metodologijos inovacijomis, jas atsirinkti ir adaptuoti  savo profesinėje veikloje. Nacionalinę GĮ kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 4 […]

FILM HUNT 2023: fimo peržiūra ir metodinės dirbtuvės mokytojams

Lapkričio 30 d. Ukmergės rajono mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai Švietimo pagalbos tarnybos salėje turėjo galimybę pamatyti Marijos Kavtaradze filmą „Tu man nieko neprimeni“ ir dalyvauti metodinėse dirbtuvėse kartu su režisiere, edukatore Marija Stonyte, kuri pasidalino savo žiniomis ir metodais, pritaikomais rengiant filmų peržiūras su moksleiviais. […]